Teresa Tönisberg

Legitimerad Psykolog i Smärtteamet
Teresa Tönisberg, leg psykolog

Teresa Tönisberg, Leg. Psykolog i Smärtteamet i Malmö

Psykologens roll i multimodal smärtbehandling

Som psykolog fokuserar jag på hur vi människor upplever och tolkar vår verklighet.
Psykologen klargör hur olika personlighetsfaktorer och känslomässiga tillstånd påverkar upplevelsen av smärta.

Alla människor reagerar olika på kriser och smärttillstånd. Vissa behöver handfasta råd och redskap för att handskas med sin akuta situation, andra behöver prata om existens- och livsfrågor i ett vidare perspektiv. Jag tror inte det finns en psykologisk metod som passar alla. Vid ett första, kartläggande samtal, bestämmer jag tillsammans med patienten, hur vi ska lägga upp behandlingen.

Jag och mina patienter jobbar ofta med andningsövningar och självhypnos, i kombination med målformuleringar och kartläggningar över vardagen – allt för att bryta destruktiva tankemönster och hitta metoder som patienten själv kan utföra för att öka känslan av kontroll.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag har en brett perspektiv och flera metoder i verktygslådan, som kompletterar resten av smärtteamet.

Smärtteamet i Malmö


Gun-Britt Lööf
Leg. Specialistläkare


Elisabeth Ribnell
Leg. Kiropraktor


Eva Jacobsson
Leg. Fysioterapeut


Charlotte Dahlström
Kurator och verksamhetsledare


Lisbet Lindskog
Administratör

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade