Smärtteamet i Malmö

Vi är ett unikt Smärtteam bestående av läkare, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog och kurator. Vi har arbetat sedan starten 2009 som Smärtteamet vid ABC Rehab och fått goda resultat.

Vår grundfilosofi är att varje patient ska bemötas individuellt. Under den tiden som behandlingen pågår kommer patienten att ha individuella besök hos de behandlare som är knutna till smärtteamet, kopplat med föreläsningar i ämnen som smärta, stress, rörelse och kiropraktik.

Vi ser det som mycket viktigt att teamets medlemmar har ett likvärdigt synsätt när det gäller bemötande och behandling. Patienterna behandlas utifrån ett helhetsperspektiv och behandlingen är inriktad på både fysisk och psykisk rehabilitering. Målsättningen är att patienten vid behandlingstidens slut ska ha kunskaper och verktyg som kan förbättra hans/hennes förmågan att hantera smärta, stress och andra upplevda påfrestningar i vardagen. Målet är också att öka arbetsförmågan om den är nedsatt.

Smärtteamets medlemmar träffas regelbundet för att följa upp och stämma av patienternas olika behandlingsplaner och vid behov justera dessa. Antalet besök hos respektive behandlare anpassas efter patientens behov.

Program

Grundprogrammet ser ut som följer:

  • Läkarbesök för inskrivning. En preliminär behandlingsplan görs upp.
  • Undersökning av kiropraktor
  • Undersökning av fysioterapeut
  • Bedömning av kurator eller psykolog
  • Behandlingsperiod med besök hos fysioterapeut, kiropraktor, kurator alt psykolog enligt plan.
  • Läkarbesök för utskrivning. Uppföljning av behandlingsplan. Ny rehabiliteringsplan med målsättning och åtgärder för de närmaste 3 månaderna görs upp.

Efter 3 månader följer uppföljning hos någon av teamets medlemmar.

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade