Lisbet Lindskog

Administratör för Smärtteamet i Malmö
Lisbet Lindskog, administratör

Lisbet Lindskog, Administratör för Smärtteamet

Administratörens roll

När Din remiss kommit in till oss och teamet läst igenom den så är det jag som ringer upp Dig för att boka in ett första besök hos vår läkare Gun-Britt. Jag bokar även in Dig på utskrivningsbesöket när det blir dags!

Jag har inga bestämda tider som jag ringer på – det brukar vara sen eftermiddag kväll men kan även bli under helgen – jag själv är också lättast att nå på dessa tider.

Smärtteamet i Malmö


Gun-Britt Lööf
Leg. Specialistläkare


Teresa Tönisberg
Leg. Psykolog


Elisabeth Ribnell
Leg. Kiropraktor


Eva Jacobsson
Leg. Fysioterapeut


Charlotte Dahlström
Kurator och verksamhetsledare

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade