Gun-Britt Lööf

Specialistläkare i allmänmedicin, företagshälsovård och smärtlindring.
Gun-Britt Lööf, leg specialistläkare

Gun-Britt Lööf, Leg. Specialistläkare i Smärtteamet i Malmö

I mitt arbetsliv som läkare med specialistkompetens i Allmänmedicin, Företagshälsovård och Smärtlindring har jag fått stor erfarenhet av patienter med olika typer av smärttillstånd.
Som distriktsläkare mötte jag patienter med många olika typer av medicinska problem men ofta rörde det sig om smärtor i rörelseapparaten eller psykiska problem till följd av långvarig smärta.
Som företagsläkare fick jag se sambandet mellan smärta och arbete men fick också erfarenhet av hur man på olika sätt kan finna metoder för att kunna bibehålla en arbetsförmåga trots ett kroniskt smärttillstånd.

Under cirka 15 år arbetade jag som smärtläkare vid Universitetssjukhuset i Lund och under större delen av tiden med utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta i rörelseapparaten. Jag var under flera år medicinskt ansvarig för det Certifierade Multimodala Smärtrehabiliteringsprogram som fortfarande pågår vid Rehabiliteringskliniken i Lund. Jag fick där djupgående kunskaper i olika typer av smärttillstånd samt vilka konsekvenser en långvarig smärtproblematik får för individens psykiska och allmänna hälsotillstånd, sociala liv, arbetsliv, ekonomi mm. Som läkare i behandlingsteam bestående av psykolog, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut har jag kunnat se vilken stor betydelse en multimodal behandlingsmodell har för denna typ av patienter.

Smärtteamet i Malmö


Teresa Tönisberg
Leg. Psykolog


Elisabeth Ribnell
Leg. Kiropraktor


Eva Jacobsson
Leg. Fysioterapeut


Charlotte Dahlström
Kurator och verksamhetsledare


Lisbet Lindskog
Administratör

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade