Föreläsningsschema för inskrivna patienter i Smärtteamet

Föreläsningar våren/sommaren 2018

Smärta
Tisdagen den 14 juni klockan 15.00 – 16.00
Specialistläkare Gun-Britt Lööf.

Smärtans psykologi, sömn & avspänning
Tisdagen den 17 juli klockan 15.00 – 16.00
Leg Fysioterapeut Eva Jacobsson & Leg Psykolog Teresa Tönisberg

Stress
Fredagen 17 augusti klockan 14.00 – 15.00
Kurator Charlotte Dahlström

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade