Eva Jacobsson

Legitimerad Fysioterapeut i Smärtteamet
Eva Jacobsson, leg fysioterapeut

Eva Jacobsson, Leg. Fysioterapeut i Smärtteamet i Malmö

Som fysioterapeut eller som det tidigare hette sjukgymnast fokuserar jag på kroppen, i relation till rörelse.
Jag arbetar helt individuellt utifrån patientens diagnos, behov och vardag.
Ibland sätter vi, i början av behandlingsperioden, upp individuella mål för behandlingen.

Hos mig arbetar vi ofta med att förstå sambanden mellan smärta, oro och stress.
En teoretisk genomgång av smärtfysiologi kan förekomma. För att öka förståelsen för sin smärta. Och utifrån det bygga vidare på eventuella förändringar i vardagen och i förhållningssättet till sin smärta.

De behandlingsmetoder som kan bli aktuella är t.ex. hållningsgenomgång med eventuella korrigeringar, gånganalys, stabiliseringsträning för t.ex. bål och/eller skuldror, avspänningsmetoder, grundläggande kroppskontroll och skadespecifik träning.
Till detta tillkommer det i många fall hemövningar/uppgifter.

Utöver detta gör vi tillsammans också en genomgång av patientens vardagsaktiviteter. Och eventuella förslag på förändringar. Tex. Att dela upp hushållssysslor för en skonsammare, jämnare belastning för kroppen. Ergonomi och arbetsplatsbesök kan bli aktuellt.
Men också att finna förutsättningar för vardagsmotion och träning.

Målen med mötena hos fysioterapeuten kan vara:

– Att patienten har påbörjat ett förändrat och för patienten mer gynnsamt synsätt på sin smärta.

– Att patienten har fått med sig olika verktyg för att bättre kontrollera sin smärta tex vardagsstruktur, avspänningsövningar, kroppskännedomsövningar, ökad kroppskontroll mm.

Smärtteamet i Malmö


Gun-Britt Lööf
Leg. Specialistläkare


Teresa Tönisberg
Leg. Psykolog


Elisabeth Ribnell
Leg. Kiropraktor


Charlotte Dahlström
Kurator och verksamhetsledare


Lisbet Lindskog
Administratör

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade