Elisabeth Ribnell

Legitimerad Kiropraktor i Smärtteamet
Elisabeth Ribnell, leg kiropraktor

Elisabeth Ribnell, Leg. Kiropraktor i Smärtteamet i Malmö

Kiropraktik som del av multimodal smärtbehandling.

Kiropraktik är en modern behandlingsmetod som effektivt minskar smärta när inte kroppen rör sig på rätt sätt. Jag har läst på Skandinaviska kiropraktorhögskolan och utbildningen är, efter läkarutbildningen, den längsta medicinska utbildningen i Sverige.  Kiropraktiken är en medicinsk vetenskap som vilar på naturvetenskapliga principer, väl förankrade i dagens vetenskap. De förklaringsmodeller som används inom kiropraktiken vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen och utvecklas i takt med aktuell forskning.

Kiropraktisk behandling är idag evidensbaserad, säker och effektiv vård.

Som kiropraktor gör jag en noggrann undersökning av framför allt din rygg och nacke för att se om den fungerar optimalt. Där ingår en ortopedisk och neurologisk undersökning, hållnings- och andningsanalys. Vi resonerar om ergonomi, din vardagsmotion, träning och avspänning.

När vi satt en behandlingsplan behandlar jag ofta med justeringar. En kiropraktisk justering är en specifik rörelse vars syfte är att öka och normalisera rörligheten i en led som inte har normal rörlighet. Detta i sin tur leder till minskad irritation på omkringliggande strukturer. De flesta justeringar görs med kiropraktorns händer men andra hjälpmedel, som olika typer av behandlingsbänkar och speciella kiropraktiska instrument, kan förekomma. All behandling anpassas till patienten. Den kiropraktiska justeringen påverkar en leds funktion och därmed även muskulaturens funktion. Med justeringar återställer jag rörelsen och får ryggen att röra sig bättre, minska musklernas spänningar och minskar smärtan. Patienten får alltid råd och verktyg för att underlätta och stödja behandlingen.

Jag har arbetat i Smärtteamet sen starten 2009. Att arbeta i team med patienten i fokus är givande och ger bra resultat.

Smärtteamet i Malmö


Gun-Britt Lööf
Leg. Specialistläkare


Teresa Tönisberg
Leg. Psykolog


Eva Jacobsson
Leg. Fysioterapeut


Charlotte Dahlström
Kurator och verksamhetsledare


Lisbet Lindskog
Administratör

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade