Charlotte Dahlström

Kurator och Verksamhetsledare i Smärtteamet
Charlotte Dahlström, kurator och verksamhetsledare

Charlotte Dahlström, Kurator och Verksamhetsansvarig

Kuratorn är den psykosociala experten i Smärtteamet och arbetar med socialt och psykosocialt behandlingsarbete med patienten.

Kroppsliga och psykiska sjukdomar får ibland vidare konsekvenser i patientens livssituation. Det han handla om praktiska och ekonomiska problem, men inte sällan handlar det om att sjukdom och behandling kan medföra stor känslomässig påfrestning och ibland kräva en omvälvande omorientering i livet. Det är kuratorns uppgift att kartlägga behov och resurser, samordna insatser till patienten och ge patienten råd och information, men också att hjälpa dem att hantera svåra omställningsprocesser.

Kuratorn är ett samtalsstöd för att hitta lösningar på problem och att hjälpa människor att skapa en förändring. Det är också viktigt att hjälpa patienten vidare till sådan behandling och vård Smärtteamet inte kan erbjuda.

Ibland blir det viktigt för patienten att hitta en ny väg rent arbetsmässigt och då arbetar jag med karriärplanering med bas i Newstarts karriärutvecklingsmodell. Där arbetar vi med värderingar, intressen, kompetenser och arbetsområden och hittar nycklar till ett nytt arbetsområde / bransch.

Ibland använder jag mig av MBTI, Myers Briggs Type Indicator, ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI är ett instrument för bland annat personlig utveckling, självkännedom och att stärka sitt självförtroende.

Ibland arbetar vi tillsammans med avslappning, hur man hanterar svåra situationer, speciellt viktigt att patienten ska ha en ”verktygslåda” med sig för att kunna hantera sin individuella smärta.

Smärtteamet i Malmö


Gun-Britt Lööf
Leg. Specialistläkare


Teresa Tönisberg
Leg. Psykolog


Elisabeth Ribnell
Leg. Kiropraktor


Eva Jacobsson
Leg. Fysioterapeut


Lisbet Lindskog
Administratör

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade